Breed gedragen besturingsfilosofie
Herindelingsgemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn bezig met een herindelingstraject. In 2021 gaan ze samen verder onder de naam Eemsdelta.

Vraag

Kun je ons helpen tot een besturingsfilosofie te komen waar iedereen zijn input voor heeft kunnen geven en die op een breed draagvlak kan rekenen? Met als specifieke vraag het ophalen van input bij de werknemersvertegenwoordiging (de Bijzondere OR en de OR-en van de samenwerkingsverbanden) en bij de gezamenlijke MT’s. Speciale aandacht: zorg dat het niet te abstract wordt en dat het onderwerp (besturingsfilosofie) wordt afgebakend.

De kerngroep die deze vraag aan me stelde, liep er tegenaan dat er veel verschillende beelden bestonden bij de term besturingsfilosofie. En dat ze snel in de valkuil liepen om het over het vervolg (de organisatieinrichting) te hebben, in plaats van over de opdracht die ze hadden gekregen. Namelijk, het formuleren van de besturingsfilosofie.

Oplossing

In twee sessies heb ik de herindelingsgemeenten op weg geholpen. Een sessie met de werknemersvertegenwoordiging van Appingedam, Delfzijl en Loppersum. En een sessie met de gezamenlijke MT’s van deze drie gemeenten. In een paar oefeningen heb ik de deelnemers de kracht van tekenen geleerd. In het vervolg van de sessies waren de deelnemers in staat om beter ideeën met elkaar te delen, sneller helder te maken wat ze bedoelen en constructief samen te kunnen werken. Aan het eind van de sessies was alle informatie verzameld, prioriteit aangebracht en was er een gedeeld beeld per groep.

Activiteiten

  • Voorbereiding en begeleiding van twee sessies. Facilitatie van het ‘samen tekenen’-proces over het onderwerp besturingsfilosofie.

Resultaten

  • Ambitie voor de besturingsfilosofie geformuleerd.
  • Ideeën op 1 lijn over het onderwerp.
  • Gezamenlijk beeld per groep.
  • Delen van elkaars beelden (werknemersvertegenwoordiging en gezamenlijke MT’s). Bleken veel overeenkomsten in te zitten.
  • Draagvlak en commitment vanuit beide groepen voor verdere stappen.